Izdelki

Instalacijska dela

Izvajamo vse vrste cevnih instalacij na napravah in objektih (PP, PE, PVC, PVDF, PP-s-el, PE-el) v:

- Kemijski industriji,
- Farmacevtski industriji,
- Galvanah,
- Čistilnih napravah,
- Kemijskih pripravah vode,
- Na komunalnh čistilnih napravah.

Poleg tega nudimo še:

- Cevovodi za ex cone iz PP-s-el, PE-el,
- Dvojni cevovodi za agresivne medije.

Varilci imajo ustrezne domače in tuje ateste (TÜV).

Ocevljenje
Ocevljenje
SBG FRANCIJA
Cevna baterija
Cevna baterija
priprava vode - CINKARNA CELJE
Cevovodi
Cevovodi
TEŠ-6 ŠOŠTANJ
Cevna baterija
Cevna baterija
priprava vode TERMOCENTRALA BRESTANICA