Proizvodnja PE dvoplaščnega rezervoarja in dozirne postaje za FeCl3 za CČN Domžale - Kamnik