Proizvodnja in montaža PE el. pralnika zraka in odsisne ventilacije za ČN Laško