Proizvodnja in montaža PE rezervoarja in pralnika zraka za HCl za Cinkarna Celje