Lek d.d.

- odsesovanje laboratorijev RC - razvojni center
- odsesovanje laboratorijev QC - kontrolni center
- cevovodi iz PP-s-el in PE-el
- izdelava dvojnih cevovodov za kemikalije
- pralniki zraka
- rezervoarji za kemikalije

Krka d.d.

- odsesovanje laboratorijev RKC, KRC, Kemijski inštitut
- cevovodi iz PP-s-el in PE-el sinteza 2A, 2B in 4, sinteza Krško
- izdelava dvojnih cevovodov za kemikalije
- rezervoarji za vodo (V = 60 m3) - Vodarna
- rezervoarji za kemikalije

Cinkarna Celje d.d.

- izdelava dvojnega cevovoda za transport H2SO4
- zaščita betonskih bazenov s PP, PE in PVC ploščami
- izdelava in montaža opreme za kemijsko pripravo vode
- rezervoarji za kemikalije

Acroni Jesenice d.d.

- zaščita betonskih bazenov s PP, PE in PVC ploščami
- pralniki zraka (50.000 m3/h; 30.000 m3/h)
- rezervoarji za kemikalije
- cevovodi iz PVDF-a
- lamelni usedalniki

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehnična fakulteta, Farmacevtska fakulteta

- odsesovanje laboratorijev

Kemijski inštitut

- odsesovanje laboratorijev

Inštitut JOŽEF ŠTEFAN

- odsesovanje laboratorijev

Iskra ISD d.d.

- izdelava in montaža opreme za galvanske linije, filter stiskalnice

Kolektor d.d.

- izdelava in montaža opreme za galvanske linije

Lam Villach Avstrija

- izdelava skladiščnih rezervoarjev ter dvojnega cevovoda za odpadne kisline
- pralniki zraka

Chemetall Arnoldstein Avstrija

- pralniki zraka

Koerner Avstrija

- izdelava PVC cevovodov za razvod kemikalij v obratu vročega cinkanja SGB Francija, Maiser Nemčija, Wurzburg Nemčija, Wiegel Nemčija
- pralniki zraka
- ventilacijski cevovodi

Čistilna naprava Novo mesto

- pralnik zraka

Čistilna naprava Maribor

- pralnik zraka

Čistilna naprava Lendava

- pralnik zraka – Čistilna naprava Lendava

Čistilna naprava Niko Železniki

- izdelava opreme in razvodov iz plastičnih materialov

TE Šoštanj (TEŠ 6)

- izdelava in montaža opreme za kemijsko pripravo vode

TE Brestanica

- izdelava in montaža opreme za kemijsko pripravo vode

Silkem Kidričevo

- skladiščni rezerevoar za H2SO4 z izvedbo doziranja

Kompostarna Krško

- izdelava in montaža sistema za prepihovanje komposta ter odsesovanje in čiščenje zraka

Plaming Il. Bistrica

- izdelava opreme za čistilne naprave in galvanizacije

BELIMED Grosuplje

- lokalno odsesovanje iz proizvodnje

Galvanizacija Pivk

- izdelava in montaža opreme za galvanske linije

Galvanizacija Fric

- izdelava in montaža opreme za galvanske linije

SAUBERMACHER

- izdelava posod za kemikalije iz ventilacijskih cevovodov